13th SEE Telecoms Forum 2017

alt

31 Март 2017 | Белград | Србија

Телеком форумот СЕЕ е организиран за да се обезбеди платформа за телекомуникациски менаџери, финансиери, инвеститори, јавните службеници и советодавни фирми, да разговараат за најновите можности за инвестирање во СЕЕ телекомуникацискиот пазар.             

Главните теми за 2017 година се:

  • Overview of telecoms regulation and legislative framework;
  • Innovation: digitization, data agility, IoT;
  • Infrastructure and fibre projects;
  • Financing and investments in regions telecommunication.

ЗОШТО да се учествува?

  • Средби со индустриски лидери и експерти: Присутни над 100 клучни носители на одлуки и претставници од висок менаџмент;
  • Стекнување нов увид во енергетскиот пазар на експерти од индустријата во Југоисточна Европа. Експерти ќе разговараат и ќе ги презентираат тековните проблеми и можности;
  • Дебата и предизвик: Нашите интерактивни панел-дискусии и Q & A сесии ќе ви дадат шанса а подобрување на вашата точка на гледање, со создавање можност на поставување на важни прашања.


МАСИТ како партнер на овој настан им овозможува на своите членови 20% попуст на редовната цена за регистрација.