Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

Оглас за слободно работно место

Работно место: Проект / ПР Асистент

alt

МАСИТ има потреба од Проект / ПР Асистент кој ќе спроведува проектни активности, планира, развива и спроведува програми и услуги дизајнирани како дел од одреден проект имплементиран од страна на МАСИТ.

Проект / ПР Асистентот директно му одговара на Извршниот директор, за доделените должности и одговорности предвидени со описот на ова работното место.

Должности и одговорности

Услуги и проекти:

 • Организирање и договарање јавни настани, форуми и конференции за медиуми со цел да се промовираат проектните активности имплементирани од страна на МАСИТ.
 • Превземање на маркетингот на социјалните медиуми и ПР активностите на МАСИТ.
 • Помагање во собирање на податоци и информации, и спроведување анализа на трендовите во ИКТ индустријата.
 • Собирање на информации за поддршка на подготовка на говори, презентации, брифинзи и извештаи до медиумите.
 • Пишување извештаи за извршените активности.
 • Ангажирање во сите услуги на МАСИТ и тековни активности.
 • Промовирање на пазарот на производи и услуги.
 • Воспоставување и одржување блиска комуникација со владите, општините, коморите, бизнис асоцијациите, организациите за образование, истражувачките и донаторските институции во однос на стратешките цели на МАСИТ.
 • Соработка со здруженијата на ИКТ секторот на меѓународно ниво и истражување на начините на кои МАСИТ би можел да ги користи нивните информации и услуги во корист на членството.
 • Солидно познавање на различни донаторски програми и механизми за финансирање, и искуство во изработка и спроведување на проекти финансирани од донаторски институции.


Потребни квалификации:

 • Универзитетска диплома (Економски факултет, Новинарство или друго образование од соодветната област) и најмалку 3 години искуство со проектен менаџмент или 3 или повеќе години искуство во истражување, организирање со настани и / или волонтерски менаџмент со непрофитни организации.
 • Големо искуство во социјален маркетинг и ПР активности.
 • Одлични писмени и усни комуникациски вештини на македонски и на англиски јазик.
 • Стратешки и креативен карактер, способен да развие и имплементира иновативни решенија кои ќе ги задоволат потребите на различните чинители со кои соработува МАСИТ.
 • Способност за самостојно дејствување и давање приоритет на различни проекти во секое време.
 • Силни компјутерски вештини (office pack, познавање на веб администрација и интернет алатки).


Ве молиме испратете ги вашите биографии на следнава e-mail адреса: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите
најдоцна до 01.03.2017 година.

ПАТРОН ЧЛЕН

logo_1

 

Поддржувачи

Vip-MASIT-200x135px

neotel

 

Контакт информации

Стопанска комора за информатички
и комуникациски технологии
ул. „Коста Веселинов“ бр. 6, влез 1, спрат 1
1000 Скопје, Македонија
тел. 389 75 280 507; 389 78 296 487
е-маил: contact@masit.org.mk

Поврзување

color-facebook-48  color-linkedin-48  color-instagram-48  color-youtube-48  color-twitter-48