Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

Став за воведување на прогресивен данок на лични примања

0-main-filing-taxes-romanr-shutterstock_583001296

Владините официјални претставници неодамна објавија потенцијално воведување на прогресивно оданочување на персоналниот данок, што предизвика загриженост за бизнис заедницата.

Иницирано од реакциите на компаниите и преку добро координирани напори на Македонија 2025, AmCham и Стопанска комора за информатички и комуникациски технологии - МАСИТ, извршија детални истражувања на оваа тема и подготвија позиционен документ, прикажан подолу. Документот беше формално доставен до Министерството за финансии.

Кога станува збор за економиите во развој, меѓународните најдобри практики и значителните емпириски докази говорат во полза на системот за рамноправно оданочување како клучен фактор кој ги движи влезните инвестиции. Накратко, сметаме дека економијата ќе има корист од сеопфатна даночна реформа, заснована на усогласен пристап во кој бизнис секторот игра значајна улога.

Став за воведување на прогресивен данок на личен доход

ПАТРОН ЧЛЕН

logo_1

 

Поддржувачи

Vip-MASIT-200x135px

neotel

 

Контакт информации

Стопанска комора за информатички
и комуникациски технологии
ул. „Коста Веселинов“ бр. 6, влез 1, спрат 1
1000 Скопје
тел. 389 75 280 507; 389 78 296 487
е-маил: contact@masit.org.mk

Поврзување

color-facebook-48  color-linkedin-48  color-instagram-48  color-youtube-48  color-twitter-48

Актуелни настани

traicon_1