Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

Одржан е вториот состанок на Фокус групата во рамки на Проектот GIVE

 

42128113_1587179851387275_3476870803155320832_o

Во рамки на проектот Green Ict deVElopment (GIVE) се одржа вториот состанок на Фокус групата посветена на бариери за интернацинонализација. Состанокот беше одржан во Технолошкиот парк во Софија, Бугарија на 19-20 септемви 2018 година.

Главна активност и цел на состанокот беше да се создаде заедничка база на знаење за интернационализација и маркетинг меѓу Кластерските здруженија и малите и средни претпријатија. Целта се постигна преку неколку последователни чекори:

- Идентификација на клучните области за интернационализација и поврзани под-области,
- Идентификација и приоретизација на главните бариери поврзани со секоја клучна област и под-области,
- Дефинирање на потенцијални акции, интервенции кои можат / треба да се преземат за да се надминат најкритичните бариери.

Во рамки на идните активности на проектот е предвиден уште еден состанок на Фокус групата, кој ќе се одржи во во Крагуевац, Србија на 30-31 октомври 2018 година.

PATRON MEMBER

logo_1

 

Supporters

neotel

 

 

Contact Information

ICT Chamber of Commerce - MASIT
St. "Kosta Veselinov“ no.6, entrance 1, floor 1
1000 Skopje, RN Macedonia
tel. 389 75 280 507; 389 78 296 487
e-mail: contact@masit.org.mk

Networking

 color-facebook-48  color-linkedin-48  color-instagram-48  color-youtube-48  color-twitter-48

Events

traicon_1