МАСИТ објавува оглас за практикант

oglas_praktikant

Потребни Квалификации: ВСС, Економски факултет, со предност на дипломирани од отсекот Е-бизнис (со и без работно искуство во дејноста)

Вештини и способности:

 • Способност за самостојна и тимска работа
 • Динамични, иницијативни и насочени кон резултати
 • Способност за континуирано стручно усовршување и професионален развој
 • Одлично познавање на англиски јазик
 • Одлично познавање на Microsoft Word, Excel
 • Менаџирање на социјални медиуми (познавање на алатка за графички дизајн ќе се смета за предност)
 • Способност за одржување на веб страна (веб администрација)
 • Точност, прецизност, дисциплинираност и одлични комуникациски вештини и подготовка на емаил и дописи
 • Развивање и одржување на односи со компании членки, потенцијални членки и комуникација со соработници
 • Флексибилност за работа на терен


Основни одговорности кои следуваат со позицијата, со обезбедено менторство за спроведување на сите задачи: 

 • Дистрибуција на информации до компаниите членки на МАСИТ, соработниците медиумите, институциите и другите засегнати страни
 • Подготовка на неделен информатор за сите информации кои е потребно да бидат пренесени до членството на МАСИТ
 • Подготовка на 3 месечен е-информатор на MailChimp
 • Подготовка на кампања и креатива за одржување на социјални медиуми
 • Одржување на веб страна на МАСИТ
 • Одржување на базата на податоци на членовите на МАСИТ
 • Техничка поддршка во организирање на настани, работилници, тренинзи и состаноци во организација на МАСИТ
 • Достава на дописи до пошта и институции
 • Врши други сродни работи за поддршка на работата на Извршната канцеларија


Времетраење на работната пракса:
3 месеци со 8 часовно работно време
Надоместок: 6.000 денари месечно

Сите заинтересирани потребно е да испратат свое CV до This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  најдоцна до 06.06.2019.