Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

Мисија, визија и цел на кластерот

ВИЗИЈА

Зголемување на конкурентноста на мали и средни претпријатија (МСПа), надминување на ограничувањата во ресурси како иовозможување на македонските софтверски компании здружено да се насочат кон нови пазарни сегменти на домашниот и на меѓународниот пазар.

МИСИЈА

Мисијата на Кластерот е во насока на поттикнување на економскиот раст во РМ со поврзување на понудувачите на ИКТ решенија сокорисниците од МСП сегментот.

ЦЕЛИ

Целта на овој кластер е поврзување на понудувачите на ИКТ решенија со корисниците од МСП сегментот преку обезбедување на интегрирана понуда на ИКТ услуги насочени кон задоволување на потребите на МСПа кои произлегуваат од предизвиците на дигиталната економија, глобализацијата и отварањето на пазарите во ЕУ.

ПАТРОН ЧЛЕН

logo_1

 

Поддржувачи

neotel

 

Контакт информации

Стопанска комора за информатички
и комуникациски технологии
ул. „Коста Веселинов“ бр. 6, влез 1, спрат 1
1000 Скопје
тел. 389 75 280 507; 389 78 296 487
е-маил: contact@masit.org.mk

Поврзување

color-facebook-48  color-linkedin-48  color-instagram-48  color-youtube-48  color-twitter-48

Актуелни настани

kon_masit_19