Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

ИКТ Пазар

Македонскиот ИТ маркет опаѓа втора година по ред во 2011 поради намалувањето на ИТ трошоци од страна на Владата и Телеком, изјави ИДЦ

Прочитај Повеќе

Македонскиот ИТ пазар нагло опадна во 2010, со очекување за повторен пораст во 2011 година 

Македонскиот ИТ пазар опадна за 12.9% на годишно ниво во 2010, изнесувајќи 143.20 милиони долари. Според компанијата за истражување на пазарот ИДЦ, економијата на земјата полека почна да се опоравува од економската криза бележејќи пораст на бруто домашниот производ, извозот и странските директни инвестиции во 2010 година. Се очекува трендот да продолжи и во 2011 година, а со тоа се очекува и пораст на локалниот ИТ пазар.

Прочитај Повеќе

Македонскиот ИТ пазар со скромен пад во 2008 од исклучително висок во 2007

Загреб, Скопје, 24 Јули, 2009 - ИТ пазарот во Македонија опадна за 2.9 % во 2008 година, на 159.05 милиони американски долари. Измерено во локална валута пазарот падна за 10.1 %, согласно со годишната студија на истражувачката компанија на ИТ пазарот, IDC. Како што се очекуваше, ИТ трошењето во Македонија се намали последната 2008 година од едно исклучително високо ниво во 2007 година, кога пазарот “небесно” порасна на 63.8 % за една година.

Прочитај Повеќе

Македонскиот ИТ пазар расте најбрзо во Адриатик регионот, поддржан од инвестициите во Владините, Финансиските и Телекомуникациските сектори, во 2008

27 Ноември, 2008

Загреб, Скопје, Ноември 27 2008 – Македонскиот ИТ пазар достигна „небесен“ годишен раст од 63,8% во 2007 година, на речиси 164 милиони американски долари, или 53,7% годишен пораст мерено во локалната валута. Според студијата на компанијата за истражување на пазарот IDC, рекордниот пораст се должи пред се на големите инвестиции во ИТ на Владата и Телекомуникациските компании, континуираната потрошувачка во финансискиот сектор, како и намалувањето на цените на ИТ опремата, заедно со намалениот ДДВ за истата.

Прочитај Повеќе

Македонскиот ИТ пазар во 2007 година вреден 121 милион долари

Минатата 2007 година македонските даватели на ИТ услуги извезоа дури една третина од услугите во странство, а вредноста на пазарот на ИТ услуги изнесуваше околу 25 милиони долари.

Прочитај Повеќе

ПАТРОН ЧЛЕН

logo_1

 

Поддржувачи

neotel

 

Контакт информации

Стопанска комора за информатички
и комуникациски технологии
ул. „Коста Веселинов“ бр. 6, влез 1, спрат 1
1000 Скопје
тел. 389 75 280 507; 389 78 296 487
е-маил: contact@masit.org.mk

Поврзување

color-facebook-48  color-linkedin-48  color-instagram-48  color-youtube-48  color-twitter-48

Актуелни настани

kon_masit_19