Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

Надзорен Одбор

Надзорниот Одбор врши надзор врз законистоста, материјално–финансиското работење и правилноста на работата на Комората и за својата работа го известува Собранието на Комората. Надзорниот Одбор на МАСИТ работи согласно Правилник за работа на Надзорен Одбор, усвоен од страна на Собранието на МАСИТ.

Надзорниот одбор се состои од 3 члена и истиот се бира со мандат од три години, а го избира Собранието на Комората МАСИТ на своето редовно годишно Сoбрание.

Членови на Надзорен Одбор (2019-2022):

 • Дејан Гавазов - Брансис - Претседател на Надзорен одбор 
 • Горан Митев - Едусофт
 • Фросина Зафировска - ИТ Лабс

 

Членови на Надзорен Одбор (2017-2019):

 • Теди Цоневски - Неотел - Претседател на Надзорен Одбор
 • Бехар Хаџихамза - Едусофт
 • Зоран Лазаревски - Балкантел


Членови на Надзорен Одбор (2015-2017):

 • Теди Цоневски - Неотел - Претседател на Надзорен Одбор
 • Бехар Хаџихамза - Едусофт
 • Васко Павлоски - ЕЦС (член на НО до 29.03.2016)


Членови на Надзорен Одбор (2013-2015):

 • Миро Крстевски - ДДС Компјутери - Претседател на Надзорен Одбор
 • Васко Павлоски - ЕЦС
 • Александар Марјановиќ - Александрија
 • Даниела Динеска - ИТС Искрател
 • Благој Јанашлиев - МБПД - Претставник од Совет на ИКТ експерти


Членови на Надзорен Одбор (2011-2013):

 • Васко Павлоски - ЕЦС - Претседател на НО
 • Предраг Радојичиќ - Симт
 • Бети Ѓорѓиеска - ИТС Искрател
 • Миро Крстевски - ДДС Компјутери
 • Благој Јанашлиев - МБПД


Членови на Надзорен Одбор (2009-2011):

 • Илија Секуловски - Семос - Претседател на НО
 • Билјана Лазаревска - КИНГ ИЦТ
 • Бети Ѓорѓиеска - ИТС Искрател
 • Миро Крстевски - ДДС Компјутери
 • Благој Јанашлиев - МБПД


Членови на Надзорен Одбор (2007-2009):

 • Миро Крстевски – ДДС Компјутери – Претседател на НО
 • Прадраг Радојичиќ – Симт
 • Горан Митрески – Кабтел
 • Бехар Хаџихамза – Едусофт
 • Гоце Арменски- ПМФ


Членови на Надзорниот одбор(2005-2007):

 • Бехар Хаџихамза - Едусофт - Претседател на НО
 • Миро Крстевски - ДДС Компјутери
 • Сашко Миленкоски - Еуронетком

ПАТРОН ЧЛЕН

logo_1

 

Поддржувачи

neotel

 

Контакт информации

Стопанска комора за информатички
и комуникациски технологии
ул. „Коста Веселинов“ бр. 6, влез 1, спрат 1
1000 Скопје
тел. 389 75 280 507; 389 78 296 487
е-маил: contact@masit.org.mk

Поврзување

color-facebook-48  color-linkedin-48  color-instagram-48  color-youtube-48  color-twitter-48

Актуелни настани

kon_masit_19