Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

Суд на честа

Судот на Честа е формиран како независен орган на Комората МАСИТ. Надлежностите, составот, организацијата, финансирањето, начинот на избор и разрешување на неговите членови се одредени со Правилник за работа на Судот на Честа предложен од Управниот Одбор, а усвоен од Собранието.

Судот на честа се грижи за прашањата поврзани со добрите деловни обичаи и морал, како и за неизвршување на обврските и повредите на актите на Комората.

Членови на Суд на Честа (2019 - 2022):

 • Викторија Дранговска - Коде ИТ Солутион - Претседател на Судот на честа
 • Тошо Трајанов - Адева Ит
 • Димитар Јаневски - Инбокс 

 

Членови на Суд на Честа (2017 - 2019):

 • Томислав Зографски - ИВОТЕ - Претседадел на Судот на честа
 • Сашо Јовановски - Кабтел
 • Александар Илијевски - НетраЧленови на Суд на Честа (2015 - 2017):

 • Томислав Зографски - ИВОТЕ - Претседадел на Судот на честа
 • Сашо Јовановски - Кабтел
 • Александар Илијевски - НетраЧленови на Суд на Честа (2013 - 2015):

 • Јасмина Трајковски - Т&П Консалтинг - Претставник од Совет на ИКТ експерти, Претседател на Судот на Честа
 • Бехар Хаџихамза - Едусофт
 • Игор Китаноски - Ланком
 • Александар Илијевски - Нетра
 • Филип Петков - ИТГМАЧленови на Суд на Честа (2011 - 2013):

 • Горан Попоски - АСИ, Претседател на Судот на Честа
 • Славчо Бујароски - Сигма СБ
 • Горан Митрески - Кабтел
 • Жарко Никодиновски - Нико Компјутери
 • Александар Шахов - УСАИД / БЕА

 

Членови на Суд на Честа (2009-2011):

 • Благој Христов - Македонски телеком, Претседател на Судот на Честа
 • Славчо Бујароски - Сигма СБ
 • Горан Димитровски - АМЦ
 • Стефан Соколовски - Неоком
 • Александар Шахов - УСАИД / БЕА

 

Членови на Суд на Честа (2007-2009):

 • Киро Николовски – Макпетрол, Претседавач со Судот на Честа
 • Стефан Плавјански – ХП
 • Горан Попоски – Cabletel
 • Александар Марјановиќ – Александрија
 • Александар Шахов – БЕА УСАИД

 

Членови на Комисијата на честа (2005-2007):

 • Ратислав Кардалев - МБС
 • Јана Белчева - Гисдата
 • Бехар Хаџихамза - Едусофт
 • Коце Петров - Дуна Компјутери
 • Борис Цековски - Бланк

ПАТРОН ЧЛЕН

logo_1

 

Поддржувачи

neotel

 

Контакт информации

Стопанска комора за информатички
и комуникациски технологии
ул. „Коста Веселинов“ бр. 6, влез 1, спрат 1
1000 Скопје
тел. 389 75 280 507; 389 78 296 487
е-маил: contact@masit.org.mk

Поврзување

color-facebook-48  color-linkedin-48  color-instagram-48  color-youtube-48  color-twitter-48

Актуелни настани

kon_masit_19