Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

Локални партнери

МАСИТ има потпишано Меморандуми за разбирање и соработка со следните институции:

 ИКТ Асоцијации од регионот na Југоисточна Европа:

 • Турска ИТ Асоцијација - Турција
 • Yurit – Србија
 • SEPVE – Грција
 • BAIT –Бугарија
 • BAIT – Босна и Херцеговина
 • STIKK – Косово 
   

Факултети:

 • Факултет за Информатички Науки и Компјутерско Инженерство
 • Економски факултет
 • ЈИЕ Универзитет
 • Природно-Математички Факултет
 • Факултет за електротехника и информациски технологии
 • Машински факултет
 • New York College
 • CITY College, University of Sheffield
 • Универзитет Американски Колеџ Скопје
 • Технички факултет Битола
 • Универзитет Гоце Делчев Штип
   

Владини институции:

 • Агенција за странски инвестиции и промоција на извоз на Република македонија
 • Влада на Република Македонија (за регулаторната гиљотина)
 • Собрание на Република Македонија
 • КИТ - Комитет за информатичка технологија при Владата на РМ 
   

Невладини институции:

 • MAДE
 • ЕБА - Европска Бизнис Асоцијација 
 • MЦA 2000
 • SIPPO & Simsa
 • Фонд за развој на човечки ресурси
 • Booz Allen Hamilton
 • MEСА - Македонска асоцијација на информатички центри
 • AEД - Академија за развој и едукација
 • IFC
 • Emerging Markets Group
 • Bearing Point
 • УСАИД Северна Македонија
 • СИНТЕФ & ИКТ Асоцијација од Норвешка
 • Слободен Софтвер Македонија
 • Автомобилски Кластер на Македонија
 • ПСМ Фондација
 • АТТЕ - Асоцијација за техничко технолошка едукација
 • itSMF Македонија
 • Македонска Асоцијација за Човечки Ресурси - MHRA
 • Институт за Директори

ПАТРОН ЧЛЕН

logo_1

 

Поддржувачи

neotel

 

Контакт информации

Стопанска комора за информатички
и комуникациски технологии
ул. „Коста Веселинов“ бр. 6, влез 1, спрат 1
1000 Скопје
тел. 389 75 280 507; 389 78 296 487
е-маил: contact@masit.org.mk

Поврзување

color-facebook-48  color-linkedin-48  color-instagram-48  color-youtube-48  color-twitter-48

Актуелни настани

kon_masit_19