Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

Работилница за Закон за задолжница

„РАБОТИЛНИЦА ЗА ЗАКОН ЗА ЗАДОЛЖНИЦА“

Стопанската комора за информатички и комуникациски технологии МАСИТ, на 18.12.2014 (четврток) одржа работилница за Законот за задолжница. Во рамки на работилницата беа дадени одговори за практичната примена на задолжницата, правните ефекти, финансиските ефекти, цената на чинење на постапката, ефектуирањето на задолжницата (наплата на истата), кругот на надлежности и обврски....

Агенда:

1. Воведно излагање за концептот на Законот за задолжница и неговата примена – 35 минути – Презентер Јован Најденовски, адвокат

-          Причини за  негово донесување

-          Обем на примена

-          Начин на примена и употреба

-          Претпоставени ефекти (негативни и позитивни)

-          Казни

-          Реакции на деловниот сектор кон Законот

-          Дилеми и нелогичности

2. Пауза – 10 минути

3. Прашања/Одговори – 35 минути – Јован Најденовски – адвокат; Маријана Андриќ – финансиски консултант МАРАНД Консултанти Скопје

 

Во рамки на оваа работилница беа земени во предвид и најновите измени на Законот.

ПАТРОН ЧЛЕН

logo_1

 

Поддржувачи

neotel

 

Контакт информации

Стопанска комора за информатички
и комуникациски технологии
ул. „Коста Веселинов“ бр. 6, влез 1, спрат 1
1000 Скопје
тел. 389 75 280 507; 389 78 296 487
е-маил: contact@masit.org.mk

Поврзување

color-facebook-48  color-linkedin-48  color-instagram-48  color-youtube-48  color-twitter-48

Актуелни настани

traicon_1