Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

Одржан е првиот Kick-off meeting во рамки на проектот Green ICT Development - GIVE

 

 

GIVE_kick_off_2

Во рамки на проектот Green Ict deVElopment (GIVE) се одржа првиот Kick-off meeting на 24-25 јануари во Grand hotel, Софија, Бугарија. МАСИТ е дел од конзорциумот на проектот GIVE заедно со 8 асоцијации од регионот, координиран од Бугарскиот ИКТ кластер како водечкi партнер на проектот. Листата на партнери е следна: ИКТ кластерот Бугарија (Бугарија); Стопанска комора за информатички и комуникациски технологии - МАСИТ (Македонија); Албанска ИТ асоцијација - AITA (Албанија); Автомобилски кластер Србија (Србија); Автомобилски кластер Бугарија (Бугарија); ИТ кластер Клуж (Романија); ИКТкластер на Централна Србија (Србија); Кластерот за паметни еко технологии (Летонија).


 GIVE_kick_off

Генералната цел на проектот "Green Ict deVElopment (GIVE)" е да се изгради стратешко партнерство во областа на паметните еко технологии меѓу трите значајни индустрии: автомобилската индустрија, обновливата енергија и ИКТ. Партнерството во проектот ќе се стреми кон:

  • создавање на нов синџир на вредности и поволна рамка за воспоставување на одржливо партнерство помеѓу партнерските стратешко партнерство (GIVE) во областа на зелените паметни технологии фокусирани на автомобилскиот и транспортниот сектор.
  • градење заедничка база на знаење за интернационализација и маркетинг за менаџери на кластери и членови на малите и средни претпријатија и воспоставување на силни врски меѓу партнерите на GIVE и малите и средните претпријатија.
  • градење на одржливо стратешко партнерско партнерство врз основа на развој на стратегијата за интернационализација на GIVE и план за имплементација.
  • промоција на стратешко партнерско партнерство на европско, регионално и национално ниво, со цел да се прошири партнерството во различни региони и индустрии и да се создадат врски со други стратешко партнерство на кластери во рамки на Европската Комисија.

Доколку сте заинтересирани за повеќе информации поврзани со проектот GIVE, ве молиме следете не и на социјалните мрежи:


Facebook страна:

www.facebook.com/greenictdevelopment/

LinkedIn група:

https://www.linkedin.com/groups/12083393

GIVE_kick_off_3

Генералната цел на проектот "Green Ict deVElopment (GIVE)" е да се изгради стратешко партнерство во областа на паметните еко технологии меѓу трите значајни индустрии: автомобилската индустрија, обновливата енергија и ИКТ. Партнерството во проектот ќе се стреми кон:

создавање на нов синџир на вредности и поволна рамка за воспоставување на одржливо партнерство помеѓу партнерските стратешко партнерство (GIVE) во областа на зелените паметни технологии фокусирани на автомобилскиот и транспортниот сектор.

градење заедничка база на знаење за интернационализација и маркетинг за менаџери на кластери и членови на малите и средни претпријатија и воспоставување на силни врски меѓу партнерите на GIVE и малите и средните претпријатија.

градење на одржливо стратешко партнерско партнерство врз основа на развој на стратегијата за интернационализација на GIVE и план за имплементација.

промоција на стратешко партнерско партнерство на европско, регионално и национално ниво, со цел да се прошири партнерството во различни региони и индустрии и да се создадат врски со други стратешко партнерство на кластери во рамки на Европската Комисија.

Доколку сте заинтересирани за повеќе информации поврзани со проектот GIVE, ве молиме следете не и на социјалните мрежи:

Facebook страна:

www.facebook.com/greenictdevelopment/
LinkedIn група:

https://www.linkedin.com/groups/12083393

ПАТРОН ЧЛЕН

logo_1

 

Поддржувачи

neotel

 

Контакт информации

Стопанска комора за информатички
и комуникациски технологии
ул. „Коста Веселинов“ бр. 6, влез 1, спрат 1
1000 Скопје
тел. 389 75 280 507; 389 78 296 487
е-маил: contact@masit.org.mk

Поврзување

color-facebook-48  color-linkedin-48  color-instagram-48  color-youtube-48  color-twitter-48

Актуелни настани

traicon_1