Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

Настан - Поттикнување и задржување на вработените

1

Ви пренесуваме дел од атносферата од настанот со тема: “Потикнување и задржување на вработените”  кој МАСИТ во соработка со PwC Macedonia го организираше во просторот на МладиХАБ.
На настанот беа опфатени и детално објаснети следните точки:
•             Планови за долгорочно поттикнување на вработените (ПДПВ) - вообичаени типови и најдобри пракси за воведување на ПДПВ во меѓународни рамки.    
•             Локални регулаторни аспекти - како да се имплементираат опишаните вообичаени типови на ПДПВ согласно применливите регулативи во Северна Македонија.
•             Релевантни даночни аспекти што треба да се имаат предвид при воведување на ПДПВ во Северна Македонија.   

2

3

5 

 

ПАТРОН ЧЛЕН

logo_1

 

Поддржувачи

neotel

 

Контакт информации

Стопанска комора за информатички
и комуникациски технологии
ул. „Коста Веселинов“ бр. 6, влез 1, спрат 1
1000 Скопје
тел. 389 75 280 507; 389 78 296 487
е-маил: contact@masit.org.mk

Поврзување

color-facebook-48  color-linkedin-48  color-instagram-48  color-youtube-48  color-twitter-48

Актуелни настани

kon_masit_19