Македонски (Macedonian)English (United Kingdom)

Станете член

МАСИТ е Комора на приватни компании кои работат во ИКТ секторот на територија на Македонија. Во неа можат да членуваат и индивидуални лица, ИКТ експерти.

Доколку сте компанија која сака да стане член на МАСИТ, тогаш треба да ни ги испратите пополнети следните документи:

 • Пристапница (превземи)
 • Профил на Вашата компанија (превземи)
 • Изјава дека го прифаќате Кодот на честа во МАСИТ (превземи)
 • Тековна состoјба од Централен Регистар.

Целиот комплет на документи можете да го превземете на следниот линк - МАСИТ Комплет на документи за зачленување.

Сите зачленувања ги одобрува Управниот Одбор на МАСИТ.

За член на Комората МАСИТ може да биде примено правно лице кое:

 • има регистрирано претежна дејност од пошироката област на ИКТ
 • има седиште во Република Македонија
 • има регистрирана дејност над една година
 • е активно во правниот промет
 • не е во постапка на стечај, ликвидација или присилно порамнување кое води во стечај или ликвидација
 • не му е изречена мерка забрана за вршење на дејност
 • на пазарот на стоки и услуги работи во согласност со стандардите со Кодот на честа на МАСИТ


Станете член на Советот на ИКТ експерти во МАСИТ

Доколку сте индивидуалец кој сака да стане член на Советот на ИКТ експерти, тогаш треба:
- да се согласувате со Статутот на Советот
- да ни испратите пополнета пристапница за членство на Советот

ПАТРОН ЧЛЕН

logo_1

 

Поддржувачи

neotel

 

Контакт информации

Стопанска комора за информатички
и комуникациски технологии
ул. „Коста Веселинов“ бр. 6, влез 1, спрат 1
1000 Скопје
тел. 389 75 280 507; 389 78 296 487
е-маил: contact@masit.org.mk

Поврзување

color-facebook-48  color-linkedin-48  color-instagram-48  color-youtube-48  color-twitter-48

Актуелни настани

kon_masit_19